Αθλητισμός Εξωτερικών Χώρων & ΥπαίθρουΤοπική Πολιτισμική ΚληρονομιάΎπαιθρος

Βοηθώντας την αθλητική ζωή στην ύπαιθρο σε
Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα και Ιταλία

ERASMUS+ Sport Συμπράξεις

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

”Sport Ambassadors in Rural Areas”

Περίπου η μισή έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αποτελείται από απομακρυσμένες περιοχές υπαίθρου. 23% του πληθυσμού της ζει σε αυτές τις περιοχές και άλλο ένα 35% ζει στην ύπαιθρο. Αυτές τις περιοχές παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων των NEETS, δηλαδή των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, η ύπαιθρος συνήθως έχει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες για εργασία και μάθηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, χειρότερους δείκτες ευζωίας και μια τάση για διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Συνήθως, ο τουρισμός δεν ευδοκιμεί σε αυτά τα μέρη.

Το project απαντά σε αυτές τις προκλήσεις με την ανάπτυξη ενός μοντέλου βελτίωσης της ελκυστικότητας αυτών των περιοχών και για τους ντόπιους και για τους επισκέπτες μέσω της οργάνωσης αθλητικών δρώμενων. Η μεθοδολογία της οργάνωσης και του σχεδιασμού διαδρομών και τοποθεσιών γίνεται από τους εταίρους και διαχέεται σε μικρότερους φορείς και εκπροσώπους σωματείων, συλλόγων κτλ σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Η αποστολή του project είναι η επιλογή Πρεσβευτών για αθλητικά δρώμενα σε περιοχές υπαίθρου και η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων μεταξύ τους. Οι κύριες δραστηριότητες του project υλοποιούνται από την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την καθοδήγηση των «Πρεσβευτών» ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό διαδρομών για αγώνες υπαίθρου. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες υπαίθρου να οργανώνουν ελκυστικά αθλητικά δρώμενα και με αυτόν τον τρόπο να κινητροδοτήσουν το συμμετοχικό σχεδιασμό, να αυξήσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και να αυξήσουν το τουριστικό και άρα οικονομικό τους δυναμικό.

Το πρόγραμμα έχει 4 εταίρους από 4 χώρες της Ε.Ε.: Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβακία, Καθένας από αυτούς είναι ενεργός στην οργάνωση αθλητικών δρώμενων και αγώνων στην ύπαιθρο (π.χ. ορεινή ποδηλασία, αγώνες ανώμαλου δρόμου, πεζοπορία υπαίθρου) Είναι φορείς με σημαντική επιρροή στις αντίστοιχες Περιφέρειες τους και φιλοδοξούν να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσα από τον αθλητισμό εκτός αστικών περιοχών.