έργα

ERASMUS+ Sport Collaborative Partnerships

Η αποστολη μας

Η αποστολή του project «Πρεσβευτές του Αθλητισμού στην Ύπαιθρο» είναι να προσφέρει στήριξη ώστε να μπορέσουν οι κοινότητες σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές να οργανώσουν ελκυστικές αθλητικές δραστηριότητες και με αυτόν τον τρόπο να κινητροδοτήσουν το συμμετοχικό σχεδιασμό, να αυξήσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και να αυξήσουν το τουριστικό και άρα οικονομικό τους δυναμικό. Οι κύριες δραστηριότητες του Project υλοποιούνται από την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την καθοδήγηση των «Πρεσβευτών» ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό διαδρομών για αγώνες υπαίθρου. Η μεθοδολογία της οργάνωσης και του σχεδιασμού διαδρομών και τοποθεσιών γίνεται από τους εταίρους και διαχέεται σε μικρότερους φορείς και εκπροσώπους σωματείων, συλλόγων κτλ. σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές.

Σε ποιους/-ες απευθυνεται

 • Προσωπικό και εθελοντές των αθλητικών σωματείων (αύξηση και συστηματοποίηση των γνώσεων για το σχεδιασμό διαδρομών)
 • εμπλεκόμενα μέρη, προσωπικό των αθλητικών σωματείων, σύλλογοι νέων, δήμοι στην ύπαιθρο (σημασία του αθλητισμού και των αθλητικών δρώμενων, γνώσεις για το σχεδιασμό διαδρομών, Σχέδια Δράσης)
 • ντόπιους και ηλικιακά νέους κατοίκους στις περιοχές υπαίθρου (τελικοί ωφελούμενοι)

Τι θελουμε να πετυχουμε

Γενικοί Στόχοι

 • να συγκεντρώσουμε και συστηματοποιήσουμε γνώσεις για το σχεδιασμό αθλητικών events στην ύπαιθρο αναφορικά με την δημιουργία διαδρομών και τοποθεσίας
 • να μεταφέρουμε τις γνώσεις αυτές σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, οι οποίοι ενδεχομένως να στερούνται γνώσεων για το σχεδιασμό καθώς και τους αντίστοιχους πόρους για να οργανώσουν αθλητικά δρώμενα και δραστηριότητες Ενεργητικής Αναψυχής, εκπαιδεύοντας άτομα ως Πρέσβης/-ειρες του Αθλητισμού στις Κυκλάδες

Ειδικοί Στόχοι

 • να συγκεντρώσουμε καλές πρακτικές και δείκτες ποιότητας για την οργάνωση αθλητικών δρώμενων υπαίθρου
 • να συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις και να καταρτίσουμε μια κοινή μεθοδολογία και σύστημα ποιότητας στο συγκεκριμένο πεδίο
 • να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και να δημιουργήσουμε «Πρέσβεις/ Πρέσβειρες Αθλητισμού» σε κάθε οργανισμό
 • να εκπαιδεύσουμε τους/τις τοπικούς/-ες «Πρέσβεις/ Πρέσβειρες Αθλητισμού» με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία
 • να συντάξουμε Σχεδία Δράσης Αθλητισμού Υπαίθρου και Δραστηριοτήτων Ενεργητικής Αναψυχής με τους/τις τοπικούς/-ες «Πρέσβεις/ Πρέσβειρες Αθλητισμού» που έχουν επιλεγεί για κάθε περιοχή.

Ποιοι ειμαστε

Το πρόγραμμα έχει 4 εταίρους από 4 χώρες της Ε.Ε.: Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβακία, Καθένας από αυτούς είναι ενεργός στην οργάνωση αθλητικών δρώμενων και αγώνων στην ύπαιθρο (π.χ. ορεινή ποδηλασία, αγώνες ανώμαλου δρόμου, πεζοπορία υπαίθρου) Είναι φορείς με σημαντική επιρροή στις αντίστοιχες Περιφέρειες τους και φιλοδοξούν να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσα από τον αθλητισμό εκτός αστικών περιοχών.

Γιατι ειναι καινουργιο;

Οι καινοτόμες διαστάσεις του project μας αφορούν στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του και στην ρεαλιστική προσέγγιση του. Παρέχει μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί με βάση αληθινές εμπειρίες των εταίρων. Είναι επίσης καινοτόμο διότι δεν αναφέρεται θεωρητικά στη σημασία του αθλητισμού για την κοινωνική συμπερίληψη και συνοχή, αλλά προσφέρει πολύ συγκεκριμένη, πρακτική και βασισμένη σε διαφορετικά αθλήματα προσέγγιση: επιλογή των στοιχείων εκείνων που είναι βοηθητικά για να γίνουν τα πρώτα βήματα ξεκινώντας από το μηδέν. Πιστεύουμε ότι τα θεωρητικά κείμενα και οι πολιτικές είναι απαραίτητα για να θέσουν τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές αλλά για να προκαλέσει κανείς αληθινές αλλαγές, ριζωμένους στις κοινότητες, χρειάζονται αληθινά μοντέλα με αληθινές σχέσεις με τους τόπους και πρακτικές πληροφορίες βασισμένες στην εμπειρία.

Γιατι ειναι καλο;

 • Εμπλουτίζει έρευνες σχετικές με τον αθλητικό εθελοντισμό
 • δημιουργεί ένα μοντέλο για όλους τους οργανωτές αθλητικών δραστηριοτήτων υπαίθρου
 • δημιουργεί ένα μοντέλο για όλους τους οργανωτές αθλητικών αγώνων ανωμάλου δρόμου και ορεινής ποδηλασίας
 • δημιουργεί ένα μοντέλο για το σχεδιασμό και την οργάνωση αθλητικών διαδρομών
 • ευαισθητοποιεί ευρέως σχετικά με τη σημασία του αθλητισμού και της σωματικής ευεξίας μέσα από δραστηριότητες
 • μπορεί να βοηθήσει την κοινωνική συνοχή σε κοινότητες υπαίθρου
 • συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε μειονεκτούσες περιοχές
 • δίνει ιδέες για πιθανές μορφές άτυπης μάθησης